NBK深圳华南自动化效果图 

2019-06-28 15:51 发布

2295 0 7
刚开始设计的时候门楣部分和工程同事吵了很久,没想到现场效果出乎意料,很是喜欢

                               
登录/注册后可看大图

IMG_1293.JPG
IMG_1295.JPG
IMG_1299.JPG
IMG_1303.JPG
IMG_1305.JPG

楼主新帖

B Color Smilies
NBK深圳华南自动化效果图 
联系
我们
快速回复 返回顶部 返回列表